جدید ترین مطالببدون توکل به تو به هیچکس نمی توان اعتماد کرد

به خاطر خدا اگر بچه دار شدید و از قضا صاحب پسر، واقعا مادری کنید. شاید نظریات فروید بیراهه رفته باشد اما رابطه ی قوی مادر و کودک خیلی از مشکلات روانی سال های آینده ی بچه‌ را برطرف می‌کند. رابطه ی خوب مادرانه جبران نبودن های پدر سهل انگار هم هست. اصلا پشیمان شدم، دختر و پسرش فرقی ندارد فقط پسرها با یک کوله بار بیماری روانی پشت سرشان جامعه ای را خراب می‌کنند و دخترها خودشان را نابود می‌کنند.  یا شاید باز هم اشتباه می کنم، حواستان به دختران بیشتر باشد که مادر نصف و نیمه ی عقده پرور نشود...

انعکاس: خدایا! تو واقعا مهربونی. اگه به چشم خودم نمی دیدم فکر میکردم اشتباه میکنم اما حالا به تمامی تردیدهام حق میدم. انی کنت من الظالمین...